Transport

Transport är en industri som ständigt utvecklas där användningen av lämpliga och kvalitetskablar är viktiga på grund av kundernas krav och säkerhetsfrågor.

certyfikaty iso 9001 dekra oraz IPC

Kabelnät
för transportbranschen

Betydelsen och värdet av den globala marknaden för kabelnät som används inom transport ökar för varje år. Detta beror främst på den progressiva urbaniseringen, som skapar nya krav inom detta område av ekonomin. Dessutom ökar befolkningstätheten en ökande efterfrågan på effektiva transportsystem – främst genom modernisering av infrastruktur och dess automatisering.

Att välja rätt leverantör som kan allt om kabelsatser är därför oerhört viktigt, men hur väljer man rätt?

Cordify Group är här för att hjälpa. Vi erbjuder lösningar skräddarsydda för olika behov, vilket i slutändan leder till ett effektivt och effektivt projektimplementering, även inom transportområdet. Tack vare vår kvalificerade personal, certifikat och erfarenhet har många kunder valt att lita på oss, därför är det värt att välja oss!

Kabelnät för fordon

Eftersom en ökande del av det tätbefolkade samhället inte kan föreställa sig livet utan bil eller kollektivtrafik, är det oerhört viktigt att anpassa sig till kundernas förväntningar, som främst rör tillförlitlighet och säkerhet. Kablar i installationer måste kontrolleras och dras i enlighet med riktlinjerna i relevanta standarder och föreskrifter. Tack vare det uppfyller kompletta kabelbuntar som består av kablar och ledningar säkerhetsföreskrifterna. Dessutom måste kablarna i fråga vara funktionella för att de ska kunna användas i järnvägsfordon eller bussar.

Trygghet hos passagerare

Tekniska egenskaper och hög kvalitet på kabelnät i transportmedel påverkar direkt passagerarnas säkerhet. Av denna anledning är det så viktigt att använda lämpliga material, kablar och halogenfria kablar, det vill säga de som inte innehåller klor, fluor, jod och brom. De är perfekta även under extrema förhållanden, till exempel under en brand, eftersom de kännetecknas av låga rökutsläpp samt låg toxicitet och korrosivitet, vilket minskar risken för förgiftning. Å andra sidan bör komponenterna i sådana kabelvägar också vara resistenta mot fukt, aggressiva vätskor och gaser. Viktigare är att genom att först planera att dra denna typ av kablar i kabelrutter (på rätt sätt), kan du minska den extra risken vid ett fordonsfel.

Ställ en fråga till oss

Genom att erbjuda våra kunder anpassade konsult-, tillverknings- och monteringstjänster säkerställer vi att de kommer att få en trådbunden eller kabellösning som helt uppfyller deras specifikationer och standarder, oavsett vilken transportenhet den är implementerad i.

Hur ser samarbetet med oss ut?