Kablar i byggkonstruktion

Kabelnät är en nödvändig produkt som förekommer i många branscher, inklusive byggkonstruktion. Där är det nödvändigt att ansluta de komponentdelar som ingår i enheten eller systemet med hjälp av formade trådbuntar – avslutade med kontakter. Att välja rätt utrustning är en garanti för tillförlitlighet, effektivitet och hållbarhet. Eftersom byggindustrin är ett av de snabbast växande områdena i ekonomin är det inte konstigt att det finns många innovativa lösningar på detta område som bättre och bättre uppfyller kundernas förväntningar.

certyfikaty iso 9001 dekra oraz IPC

Säkerhet är vår prioritet

I elektriska apparater och system installerade i allmännyttiga byggnader måste särskild uppmärksamhet ägnas åt säkerheten. I en brand kan eld sprida sig mycket snabbt i en byggnad, bland annat genom den elektriska installationen. Det är därför Cordify Group förser Dig med produkter som uppfyller de högsta säkerhetskraven samt specifikationer och standarder för byggindustrin. Tack vare detta kan de användas och användas även under mycket krävande förhållanden. Många års erfarenhet, erhållna certifikat och åsikter från nöjda kunder som vi har samarbetat med är en garanti för fruktbart samarbete!

Lämpligt utvalda kabelbuntar är säkerhet

Beteendet hos kablar och ledningar i byggnadsinstallationer såväl som i styranordningar är av stor betydelse. Det är därför det är så viktigt att använda lämpliga material, kablar och halogenfria kablar, det vill säga de som inte innehåller klor, fluor, jod och brom. Under en brand kännetecknas de av lågt rökutsläpp samt låg toxicitet och korrosivitet, vilket minskar risken för förgiftning och eliminerar därmed de negativa effekterna under brand.

wiązki w budownictwie

Halogenfria kablar och säkerhetskablar rekommenderas att användas främst i allmännyttiga byggnader och där egendom av betydande värde bör skyddas, såsom:

  • Sjukhus
  • flygplatser,
  • köpcentrum,
  • tunnelbanestationer och tågstationer,
  • kraftverk och industrianläggningar med högt värde och hög riskpotential,
  • gruvor, varv,
  • nödströmförsörjningsinstallationer, larmsystem, operationsrum, belysning och hissar.

Europeiska kommissionen genomför rättsliga bestämmelser som är gemensamma för hela Europeiska unionen, som åläggs att klassificera byggprodukter i form av brandmotstånd och framför allt definiera testmetoder för kablar som är avsedda för installation i byggnader. Som en Cordify Group säkerställer vi kontroll i varje steg i orderutförandet och tar fullt ansvar för de produkter vi erbjuder våra kunder.

Kontakt

Hur ser samarbetet med oss ut?