Outsourcing av produktion
och delmontering av ledningsnät

Vad är outsourcing och hur funkar det?
Termen outsourcing är en förkortning för extern resursanvändning. I praktiken innebär det användning av externa källor och består av delegering av uppgifter, funktioner, projekt och etapper som skall realiseras till en extern partner på i form av samarbete.

certyfikaty iso 9001 dekra oraz IPC

Outsourcing av produktion av kabelnät

Under över 10 år av verksamhet har vi genomfört många framgångsrika outsourcingprojekt. Tack vare samarbete med små och medelstora kunder har vi fått kunskap och erfarenhet för att möta behoven hos även de mest krävande kunderna, eftersom var och en av dem behöver en skräddarsydd och unik lösning!

Det som gör det möjligt för oss att ta fram kablage för varje marknad och ändamål är i första hand ett professionellt tillvägagångssätt för att genomföra de order vi har anförtrotts samt användningen av modern teknik. Vi behandlar varje beställning individuellt och agerar i enlighet med tidigare överenskomna riktlinjer för att möta dina behov till 100%. I vårt arbete är kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i produktionen de viktigaste aspekterna, och tack vare en sådan lösning som outsourcing kan du också fokusera på strategiskt handlande på andra områden under projektets genomförande, vilket ytterligare förbättrar dess förlopp.

Innovativt tillvägagångsätt

Vårt innovativa tillvägagångssätt inför varje samarbete bygger på implementering av specifika krav och anpassning till kundernas behov. Som din outsourcingpartner – alltid förberedd – kommer vi att reagera på de dynamiska förändringarna på marknaden. Därför är vi uppdaterade med det aktuella praxis och innovationerna för att förse Dig med en produkt som uppfyller standardern och förväntningarna. Tack vare samarbete i dussintals olika projekt inom många områden ökar vi systematiskt vår kunskapsbas, erfarenhet och samlingen av bästa möjliga praxis, vilket gör varje efterföljande samarbete ännu mer noggrant genomtänkt och därmed – mer effektivt!

outsourcing - wiązki elektryczne na zamówienie
outsourcing
Nyckelfördelarna hos outsourcing på Cordify Group
  • förmontering / delmontering av buntar i hjälpelement, fästen, enheter,
  • Mer än tio år av produktion av icke-standardiserade kabelnät,
  • representationskontor i England och Sverige,
  • stöd i logistiken för relaterade komponenter,
  • kompletta produktionslösningar,
  • engagemang i kommunikation och interaktion med klienten,
  • ett noga utvalt team av högkvalificerade personer,
  • vi arbetar i enlighet med kvalitetsledningssystemet – ISO 9001: 2015.

Lita på vår erfarenhet

Har du några frågor eller tvivel? Kontakta oss via telefon eller e-post.

Hur ser samarbetet med oss ut?