Tjänster

certyfikaty iso 9001 dekra oraz IPC

Kvalitet är vårt gemensamma mål och prioritet!

Som leverantör av kabelnät är vi medvetna om att endast kablage av hög kvalitet kan möjliggöra ett effektivt flöde av ström och signaler i den specifika enheten. Det garanterar också att kablarna och ledningarna håller i många år.

Därför är kvalitet kärnan i Cordify Groups strategi. Detta är relaterat till vår uppgift att se till att de produkter vi levererar uppfyller förväntningarna hos även de mest krävande kunderna. Dessutom är vår prioritet kvalitetshantering i enlighet med ISO 9001 -standarden, vilket i praktiken innebär full integration med andra processer i vårt företag!

Den höga kvaliteten, tillförlitligheten och effektiviteten som våra kunder uppskattar består huvudsakligen av tre element:

  • problemfri montering
  • leverans i tid
  • fullkomlig tillfredsställelse hos slutanvändaren

I vår verksamhet strävar vi efter perfektion både när det gäller organisation och övervakning av enskilda processer under projektets genomförande – från inledande planering, genom produktion, till implementering och slutkontroll. Noggrann hantEring av vart och ett av dessa steg är en garanti för den höga kvaliteten på vårt företags vErksamhet och de produktEr som vi levErErar till Er. Kunder uppskattar oss också för vår individuella inställning till genomförandet av varje beställning och anpassning till specifika behov och krav.

För att bibehålla flexibiliteten och effektiviteten i produktionen och samtidigt säkerställa högsta kvalitet, förlitar sig Cordify Group på högkvalificerad personal och ett starkt management. Våra anställda arbetar i enlighet med standarden IPC / WHMA-A-620, som exakt definierar kraven för montering av kablar och ledningar. Den kunskap vi har kan bekräftas av certifikat och utbildningar, men vår erfarenhet styrks också av våra nöjda kunders åsikter som vi har ett etablerat samarbete med.

Alla dessa element kompletteras dessutom med kontinuerlig utveckling, introducering av innovationer och dynamiskt förvärvad erfarenhet tack vare genomförda utbildningar och realisering av projekt inom många olika områden, samt genom implementering av 5S -metoden, och resulterar i många års samarbete och stort förtroende som våra kunder har för oss, för vilket vi tackar!

Hur ser samarbetet med oss ut?